30 års flot og underholdende rejse i Seniorklubbens univers.

Tag på tur med arkivets tidsmaskine


Stiftende generalforsamling blev holdt 19. november 1980 i Studie 3 i Radiohuset, hvor henved 100 var mødt.

jens jrgen jensenPersonalechef Jens Jørgen Jensen fortalte om formålet med foreningen, som skulle være at holde forbindelse mellem tidligere medarbejdere, huset og kolleger ved lige. En referencegruppe blev nedsat et halvt år tidligere til belysning af det praktiske arbejde med at samle medlemmerne til arrangementer af selskabelig, social og kulturel art.


Forhenværende personalechef
Jens Jørgen Jensen (foto DR)

 

 

I gruppen indgik:  Else Andreasen, Kjeld Degenkolv, Marie Grimm, Nikolaj Ifversen, Ruth Kofod, Poul Larsen, Birgit Nielsen, Arne Riemer Jørgensen, Gytte Rue, Lissi Stenander, Willy Skyhøj, Annelise Wessel og Waldemar Wolsing.

På mindre end en time fik Danmarks Radio en forening for pensionerede tidligere medarbejdere og arbejdsgruppens forslag til vedtægter og bestyrelse vedtaget. Det eneste, der blev mødt med protest, var et forslag om et månedligt kontingent på 2 kroner  - det forlangte forsamlingen sat op til 5 kroner.

Formand for bestyrelsen i ”Foreningen af 19. november 1980”, som var foreningens første navn, blev Kontaktudvalgets tidligere formand Waldemar Wolsing.  Sekretær blev tidl. programredaktør Arne Riemer Jørgensen, kasserer kontorchef Poul Larsen.  Bestyrelses- medlemmer tidligere snedker Sigfred Andersen og tidl. programredaktør Inga Dalsgaard, Eva Zentio, Erik Jensen, journalist Flemming Madsen blev suppleant og revisor tidl. kapelregissør Kai Lauritzen.  

På den første ordinære generalforsamling fik klubben sit navn  -  DR’s Seniorklub  -  som Sonja Gyntler foreslog. Der var da 80 medlemmer i klubben.

I foreningens 30 år har den haft følgende formænd:
Waldemar Wolsing,  fra 1994 Inger Winckelmann, fra 2003 Michael Jacobsen og fra 2008 Bent Erik Hansen.

wolsingwinckelmannmichael m. jacobsen

Klubbens tidligere formænd. 
Waldemar Wolsing, Inger Winckelmann og Michael M. Jacobsen (foto DR)


Gennem årene har der været mange kendte navne i bestyrelsen samt blandt suppleanter og revisorer:
Sonja Gyntler, Elof Christiansen, Ib Wiedemann, Eskild Hansen, Wilhelm Aaberg, Kamma Ely, Bernhard Reidl, Erik Petersen, Otto Leisner, Jens Jørgen Jensen, Inger Winckelmann, Arne Salling, Rudolf Hansen, Vera Serlev, Michael M. Jacobsen, Lillian Gebbel, Frode Fevel, Grete Mouritzen, Asbjørn Yde-Larsen, Jens Bang, Mette Salling, Myrthel Meldahl, Lulu Vittrup, Jørgen (FM) Olsen, Bent Evold, Anne Marie Nielsen, Hanne Hjorth, Frede Houkjær, Jørgen Suhr, Jørn Damgaard, Niels Bjørn Hansen, Bent Erik Hansen, Johs. Aakard, Inge Rasmussen, Jørgen (El ) Olsen, Mogens Vemmer, Birthe Graakjær, Lis Frederiksen, Bent O. Bengtsson og Jørgen Larsen.

I september 2004 nedsatte Mikael Jacobsen et rejseudvalg med Jørn Damgaard som formand.
Da Jørn døde i juni 2009 overtog Jette Kehlet formandsposten.

Medlemstallet er steget støt gennem årene fra de 80 ved foreningens start til omkring 1995, hvor der var ca. 1100 medlemmer.  Det har siden været dalende, og i dag er vi 825 medlemmer.  Nuværende medarbejdere kan også være medlemmer.
 
Klubben har fra sidst i august til begyndelsen af juni et ugentligt arrangement.  I gennemsnit kommer mellem 80 og 100 til arrangementerne. Klubbens 10 og 15 års jubilæum blev holdt i kantinen på Radiohuset. 20 år blev fejret på Søpavillonen, hvor festtalen blev holdt af tidligere radiodirektør Sven Fugl.  23 år, 24 år og 25 år fejrede vi i kantinen i TV-Byen.

Vi har haft mange gode foredragsholdere, også mange tidligere medarbejdere fra DR. Skuespillere har underholdt, politikere har talt.  Men aldrig om partipolitik.

Her skal nævnes nogle foredragsholdere: Johs. Møllehave, forfatter Lise Nørgaard, direktør Mads Øvlisen, forligsmand Mette Koefoed Bjørnsen, tidl. præsident i Island Vigdis Finnbogadottir,  leder af plejehjemmet  LOTTE Thyra Frank, bestyrelsesformand for DR Michael Christiansen, forbrugerrådets formand Camilla Hersom, tidl. politidirektør Hanne Bech Hansen, atomprofessor Holger Bech Nielsen, journalist, forfatter Leif Davidsen, tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen, tidl. chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. hofmarskal Haslund Christensen, læger uden grænser Søren Brix Christensen, journalist, forfatter Kåre Bluitgen, journalist, forfatter Lone Kühlmann, journalist Lasse Jensen, komponist, pianist Bent Fabricius Bjerre,  tekstforfatter Kjeld Heick, Jens Bjerre, fhv. forbundsformand Georg Poulsen, Gunnar Nu Hansen, Otto Leisner, forsker Jens Martin Knudsen,  Niels-Jørgen Kaiser, arkæolog, grønlandsforsker Eigil Knuth, forfatter og præst Erik Aalbæk Jensen, direktør Ingvar Blicher-Hansen, Gregers Dirckinck-Holmfeld, journalist og forfatter Poul Hammerich, foredragsholder Tine Bryld, advokat Knud Foldschack, læge Peter Qvortrup Geisling.  

Politikere: Svend Jacobsen, Palle Simonsen, Per Stig Møller, Niels Helweg Petersen, Chr. Mejdahl, Mogens Lykketoft, Knud Heinesen, Erling Jensen, Uffe Ellemann, Hans Engell, Ole Espersen, Christine Antorini, Connie Hedegaard, Poul Nyrup Rasmussen.

Fra skuespillernes verden: Holger Juul Hansen, Ghita Nørby, Paul Hüttel, Fritz Helmuth, Gerda Gilboe, Kirsten Rolffes, Flemming Jensen, Kasper Holten, Preben Harris, Tom McEwan, Poul Bundgaard, Jesper Klein, Tonny Landy, Sam Besekow, Jens Okking, Palle Huld, Paul Arland, og Peter Belli.

Tidligere generaldirektører: Hans Sølvhøj, Laurits Bindsløv, Hans Jørgen Jensen, Chr. Nissen samt Kenneth Plummer har underholdt os.

Vi har besøgt mange spændende steder. Den Kinesiske ambassade, Franske ambassade og Slovenske ambassade.  De kongelige stalde, Skuespilhuset og Operaen, Nationalmuseets Klunkehjem, Teatermuseet, Politiskolen, Københavns brandstation, De Danske Pelsautioner, Ørestadscentret, sagt godnat til dyrene i Zoo, besøgt Den Sorte Diamant, byvandringer med Allan Mylius Thomsen, Københavns Rådhus og mange flere.

Vi har rejst både i Danmark og i den store verden. Fra Skagen i nord til Sydslesvig og Helgoland i syd. Vestjylland og Bornholm. Thy, Mols, Midtjylland, Lolland-Falster og sidst Fyn.

I det store udland har vi set og oplevet meget.  At se midnatssolen på Nordkap var noget ganske specielt og den fantastiske natur i Norge. Oplevet Wien, Prag, Dresden, Budapest, Island, Sankt Petersborg med de smukke Katedraler, Slotte og Museer, Syditalien med Sorrento, Pompei, sejltur til Capri og ind i den Blå Grotte, Amalfi, Sicilien og Etna. Kina  -  Beijing med Den Forbudte By og Zoo, Sommerpaladset, den Kinesiske Mur. I Xi’an så vi  den 2000 år gamle Terrakottahær. På det seneste har vi også besøgt Det nye Europa, Bulgarien og Slovenien.

Se billeder de mange rejser i klubbens fotogalleri eller 
læs beskrivelser i klubbens arkiv (hvor der også er enkelte billeder).

Julefester, som senere er ændret til Nytårsfester, blev tidligere holdt i Radiohuset, men i de sidste år er det den flotte Klærkesal, som har dannet rammen om festerne.

Møderne:  Radiohuset var tidligere klubbens mødested.  Efter udflytningen til DR Byen, hvor pladsen var for trang til Seniorklubben, holdes møderne nu i Klærkesalen, som ligger i det gamle Skt. Joseph Hospital i Griffenfeldsgade 44.  Her er der plads til 150.   

Seniorklubben bør også her i jubilæumsåret sende en venlig tanke til alle foredragsholdere, eksterne såvel som de mange DR-kolleger, der stiller op ganske gratis.  Også gamle kolleger fra TV2, som kommer, når vi kalder.  Det er helt uhyrlige summer, vi har ”sparet”.  Ja, sandt og sige kunne vi slet ikke fungere, hvis vi skulle betale, hvad foredragsholdere koster i vore dage.  Groft sagt kunne vi vel klare at holde to torsdags-foredrag om året, hvis vi skulle til lommerne.  Nu nøjes vi med lidt vin eller andet i en lille beskeden pose.  Og vi er vel blandt de klubber, der kan tilbyde medlemmerne flest møder.  Med fortæring.  Her er vi verdensmestre.  Og har været det siden begyndelsen.  Det er stort.  Der er virkelig grund til at sende de varmeste tanker til alle de folk, der gennem de mange år har bidraget til klubbens trivsel.

Det er dybt uretfærdigt, at vi ikke nævner alle, men det vil blive for stor en mundfuld.

Seniorklubben har formentlig en helt uovertruffen dokumentation for sit virke. Afdøde formand og æresmedlem Michael M. Jacobsen grundlagde en computerdagbog, som siden er ført ajour og hvor hvert eneste foredrag, møde, udflugter og alle rejser er noteret, så vi altid kan slå tilbage og se, hvem der har holdt foredrag, og hvor vi har været.  I 30 år.   Det er sådan uden at bøvle med skudår og den slags, ca. hen ved omkring 10.950 dage. Og når vi så kan se, at der har været et eller andet arrangement i gang i mere end 1000 dage, så kan enhver se, at det er en klub med liv i.

Siden 2009 har alle medlemmer af Seniorklubben i forbindelse med vor adgang til Klærkesalen med videre været tilmeldt ældreorganisationen ”Pensionisternes Samvirke” med alle de fordele og muligheder, det indebærer.

Bestyrelsen
2010