Vil du fortsat have forbindelse med tidligere kolleger fra DR, så bliv medlem af Seniorklubben.

DR Seniorklub blev stiftet i 1980 med det formål:

  • At fremme den fortsatte kontakt mellem tidligere medarbejdere og den tidligere arbejdsplads: DR
  • At samle medlemmerne til arrangementer af social og kulturel art.

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende DR-medarbejdere. Kontingentet udgør p.t. kr. 150,00 årligt.

Vi er omkring ca. 100 medlemmer der deltager i møder (næsten) hver torsdag, for det meste i Aktivitetscentret Sankt Joseph, Griffenfeldsgade 44, 1. sal i ”Klærkesalen”, men ind i mellem er der besøg og andre arrangementer. Derudover gennemføres 2-3 ud- og indlandsrejser om året.

Klubbens aktiviteter offentliggøres på klubbens hjemmeside og udsendes til medlemmerne to gange om året – forårssæsonen i december og efterårssæsonen i maj/juni. Rettelser og ny information bekendtgøres i den mellemliggende periode på klubbens møder, samt på klubbens hjemmeside.

Har du spørgsmål vedrørende klubben, er du velkommen til at kontakte Seniorklubben skriftligt på nednævnte adresse eller et af bestyrelsens medlemmer pr. telefon eller mail. 

Klubbens officielle adresse er
DR Seniorklub, Opg. 1-3, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C.

Klik her for tilmelding