Fhv. politikomissær Carsten Hebsgaard fortæller om sit arbejde i politiet og om bombehunde (hvis det er muligt, med demonstrationer).