37 forventningsfulde seniorer begav sig mandag morgen i gråvejr af sted mod Skagen fra henholdsvis RH og Lyngby i Hennings bus med Bent og Henning som chauffører. Ved Slagelse, hvor Karin og Ole Østergaard sluttede sig til selskabet, blev serveret morgenkaffe med rundstykker. Snart silede regnen ned, men det havde ikke indflydelse på humøret. Efter frokosten nær Ejer Bavnehøj stod vores turguide Claus Jacobsen på bussen i Ødum. Efter indkvartering på Skagen Motel var der middag på Brøndums Hotel, hvor Marianne og Jørgen Engell deltog.
Per Tidgens billeder fra turen kan ses her

 


Tirsdag formiddag var der busrundtur i Skagen og Gl. Skagen. Claus gav os mange interessante og informative oplysninger om de enkelte bygninger og steder, vi passerede. Bl.a. Carstensens skibsværft, Den svenske Sømandskirke, Havnen – Danmarks største fiskerihavn, mindesmærket for De brave Redningsmænd rejst i 1862, Fiskerstatuen udført af Carl Nielsens kone – Anne Marie født Brodersen -, Bindesbølls pakhuse, Fiskeauktionshallen, Sømandshjemmet, der nu er erstattet af ”Det sejlende Sømandshjem” og Skipperskolen. Vi fik historien om Skagens syv fyr. På Frederik d.2.s befaling blev der oprettet et fyrvæsen, der skulle opsætte fyr til hjælp for de mange skibe, der passerede Grenen. I dag passerer hvert år 100.000 skibe forbi Grenen. Der er Vippefyret på Fyrbakken, der er en rekonstruktion af det første vippefyr fra 1627, som stod på Grenen. Vi kom forbi Det hvide Fyr fra 1747 og Det grå Fyr fra 1858. Sidstnævnte er det ældste fyr, der stadig er i brug (47m højt og kan ses 50km væk). I Skagen Klitplantage gjorde vi holdt ved Den tilsandede Kirke, Sankt Laurentii Kirke. Den blev lukket for kirkelige handlinger i 1795. I sommerperioden afholdes der stadig hver torsdag gudstjeneste.

Efter Hennings kendte frokostanretning besøgte vi Skagen Kirke fra 1841 – opført af C.F. Hansen.

Altertavlen er Joachim Skovgaards billede af den hellige familie i Betlehemstalden.

I 1910 blev kirken udvidet efter samarbejde mellem Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll. Kirkens sognepræst Henrik Bang Møller var tilfældigvis i kirken under vores besøg, og han supplerede Claus på festlig vis. På alteret står 2 store lysestager fra 1598; de stod oprindelig i Sankt Laurentius Kirke. Næste punkt på dagens program var Skagen Museum, hvor vi så de mange kendte og mindre kendte malerier fra Skagensmalernes hånd. Til sidst var vi i Skagen Bryghus, hvor vi kunne købe

prøver på de mange øltyper.

Dagen sluttede med middag i Hyttefadet i Gl. Skagen.


Onsdag. Efter morgenmaden kørte vi til Brøndums Hotel, hvor mange af de kendte malere holdt til, inden de selv fik hus i Skagen. Her fortalte Claus om familiens historie, inden vi gik ind i de fine gamle stuer i hotellets ældste fløj.”Den grønne stue”, hvor Degn Brøndum holdt til, og ”Den blå stue, der var moderens Ane Hedvig Brøndums private stue. Den gamle spisesal blev i 1946 flyttet til Skagens Museum, som også havde fået testamenteret Degns store kunstsamling. Derefter fulgte besøg i Michael og Anna Anchers hus. I haven ved det gamle træ, der er kendt fra P.S. Krøyers maleri ”Hip, Hip, Hurra”, fortsatte Claus den spændende beretning om kunsterne og deres malerier.  

Vi beså ligeledes nabohuset ”Saxilds Gaard”, hvor der bl.a. er skitser til Michael, Anna og Helga Anchers billeder. Frokosten blev indtaget ved ”Det grå Fyr” i strålende sol, og styrket af Hennings fantastiske bord, gik turen forbi ”Klitgården”, Byfogedskoven med Krøyers gamle Hus (det tidligere Skagen Museum) ud til Grenen”- spidsen af Skagen Odde, der begynder nede ved Frederikshavn. Oddens nordligste punkt ligger på Nordstranden; det er altså ikke Grenen, som det ofte nævnes. Med ”Sandormen” blev vi fragtet ud til spidsen, hvor Vesterhavet og Kattegat mødes.

En del af selskabet tog sko og strømper af og gik ud, hvor bølgerne mødes. Dette blev fejret med champagne. Grenen vokser ca. 10m om året mod nordøst af det sand, som strømmen fører op langs vestkysten. Holger Drachmanns gravmæle ligger her i klitterne – flyttet fra det oprindelige sted nærmere havet. På tilbageturen gjorde vi holdt i Gl. Skagen – ”Højen” (eller Høwi) som det oprindelig blev kaldt - hvor vi 38m oppe i klitten med sømærket nød den flotte udsigt over de mange gule huse med røde tage. Højen kirkegård er sidste hvilested for fiskere og redningsmænd samt andre med særlig tilknytning til Højen.

Middag i restaurant ”Pakhuset” på havnen med de mange galionsfigurer (kopier).

Torsdag. Dagens program begyndte på Havnen”, hvor vi skulle besøge FFI (Fiskernes Fiskeindustri), men først informerede Claus os om havnens betydning, historie og fiskeri. Indtil år 2001 var det statshavn, nu er det kommunalhavn.

FFIs administrerende direktør Morten Broberg tog imod os. Først fik vi vist en informationsfilm om firmaet, derefter fortalte Morten Broberg om virksomhedens fremstilling af fiskeolie og fiskemel samt ren – og næsten lugtfri – fiskeolie til humanitær ernæring. Til slut fik vi foræret FF Skagens 50 års jubilæumsbog (2010).

Dernæst gik turen til ”Skagen Odde Naturcenter” – et besøg der blev sponsoreret af motellets direktør, der også var ejer af naturcentret, lige som han også er bibliotekar og formand for lokal-arkiverne. Bygningen er tegnet af Jørn Utzon. Foruden skoletjeneste er her skiftende udstillinger, for tiden bl.a. udstilling af Per Arnoldi værker. Besøget indledtes med visning af en film om Skagen Odde gennem tiderne.

Så trængte vi til Hennings frokost, der blev gjort klar uden for naturcentret i flot solskin, og her dukkede Mads Peter Neumann op. Han fortalte om sin fremstilling af bjesk, hvortil der kan bruges mange forskellige urter og bær, og han havde medbragt flere forskellige smagsprøver.

Som det sidste punkt på dagen var besøg i ”Drachmanns Hus”, hvor Kirsten Nipper fortalte levende om digteren og maleren, mens vi sad i haven. I huset er der mange af hans egne marine-malerier, men også mange andre fra kunstnerkolonien er repræsenteret.

Dagens sluttede i Skagen Fiskerestaurant i et af Bindesbøll husene i havnen.

Fredag var hjemrejsedag, og inden busafgang tog vi hjertelig afsked med Claus, der på så fortræffelig vis havde gjort besøget i Skagen til en stor og spændende oplevelse for os.

Også denne dag blev der serveret champagne, idet Lilian Irlind gerne ville fejre sin nær forestående runde fødselsdag med os. Efter en lang køretur sluttede turen ved RH ca. kl. 18.

En stor tak til Claus og Jette for det flotte program, de havde tilrettelagt for os.

Inge Rasmussen

September 2011