Lola12.oktober 2023
DR seniorklub bød velkommen til Lola Jensen, som takkede for invitationen. Lola er uddannet socialpædagog i 1980 og tog senere uddannelsen som familievejleder og har i 39 år hjulpet familier.

Inden for de seneste årtier er tempoet i børns hverdag steget. Der er kommet fuld skrue på forældrelivet. I skolen og i institutionerne vokser krav og forventninger. Der er langt flere aktiviteter og gøremål i børns liv i dag end for bare 10 år siden og en tydelig mangel på åndehuller.

Al den støj og stress får børn til at reagere. Mange oplever nedsat trivsel, mens stadigt flere får en decideret diagnose eller defineres som særligt sensitive. Dette er et symptom på en spidsbelastning, der kan gøres noget ved, og der bør gøres noget. For det er ikke børnene, der har ændret sig i de seneste årtier - det er deres omgivelser! Mulighederne for at forandre ligger lige for, når man får øje på dem. Lola giver gode og klare ideer til, hvordan farten kan skrues ned for at øge nærvær i familien og ro i hverdagen. Lola har desuden i mange år været ansat hos TV2 Go Morgen Danmark og har givet mange børnefamilier gode råd.

En fantastisk dejlig eftermiddag i DR seniorklub med en meget levende og underholdende foredragsholder, som talte 1 1/2 time uden manuskript.

Referent June

Foto Flemming