Grse2. februar 2023 havde vi fornøjelsen af Trine Græse - borgmester i Gladsaxe kommune.

Trine Græse ledte os igennem den måde, hvorpå Gladsaxe arbejder med FN’s 17 verdensmål med hovedvægt på bæredygtig udvikling.

De 17 verdensmål arbejder alle FN’s medlemslande lande med i årene  2015 -2030.

Det er kommunalt på den gode, spændende og ikke mindst fremtidssikrede måde. Gladsaxe - en forholdsvis stor kommune med rigtig mange erhvervsvirksomheder og institutioner - har valgt i første omgang at fokusere på følgende seks tværgående mål, som kommunen har vedtaget for 2022-26:

  • et godt sted at bo og leve
  • børn og unge former fremtiden
  • bæredygtig erhvervsby med stærke partnerskaber og jobvækst
  • styrket klimaindsats
  • lige muligheder for et godt liv
  • sundhed og trivsel for alle

Trine fortalte, at Gladsaxe kommune sammen med Billund var foregangsmænd for specielt bæredygtighed - hvilket før verdensmålene blev vedtaget - allerede var en mærkesag for Gladsaxe kommune.

For at opnå målene og udbrede mulighederne omkring bæredygtighed indgår Gladsaxe partnerskaber med virksomheder i kommunen. Det kan være omkring arbejdspladser for sårbare borgere, det kan være  affaldsordninger, madspild og en virkelig spændende ting er, at kommunen har revet en skole ned og genbrugt materialerne i forbindelse med opbygning af en ny institution.

2 år i træk har Gladsaxe videregivet erfaringer til FN.

Iflg. Trine er det vigtigt at inddrage alle i opnåelse af bedre bæredyghed og udover virksomheder inddrager man også alle kommunens ansatte, børn og unge, foreninger og selvfølgelig byens borgere.

Der er også sammen med 5-7 andre kommuner indgået et samarbejde omkring kommunernes indkøbspolitik. 

Gladsaxe har sammen med Billund og Aalborg indgået partnerskab med UNICEF som Børnevenlig By - og det er første gang, at UNICEF lancerer Børnevenlige Byer i Danmark.

Det var en meget spændende eftermiddag med Trine Græse og spørgelysten hos seniorklubbens medlemmer var stor.

ref.

vibeke

.