Referat af DR seniorklubs generalforsamling torsdag den 9. september 2021 Kl. 15.00

 

Dagsorden:

1. Formanden Henrik V. Pedersen byder velkommen.

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Engell

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Henriette Holst

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller uændret årlig kontingent på kr. 130,-

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsen: Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

8. Evt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.

Formanden byder velkommen til Generalforsamlingen d. 9. september 2021 - som i år på grund  af fejlbooking af  Klærkesalen blev flyttet  til Enghave kirkes menighedshus

  2.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Jørgen Engell.  JE modtager valget og takker for dette. JE fastslår, at Generalforsamlingen er indkaldt til tiden og giver ordet til formanden.

 3.

Formandens beretning.

Endelig kan vi mødes til generalforsamlingen her i DR Seniorklub. Vi har alle været ramt af Corona restriktioner, derfor har vi måttet udskyde generalforsamlingen 2021, som  afholdes her i Enghave Kirkes menighedshus. Flytningen skyldes Seniorcentret Sankt Josephs dobbeltbooking af Klærkesalen.

DR Seniorklub er en velfungerende og god forening, som vi alle kan være stolte af. Det har dog været meget vanskeligt at mødes på grund af coronarestriktioner, vi har næsten ikke været forsamlet i 1. 1/2 år. Nu er vi igen i gang. Vi ved, at mange af jer har haft det svært i Coronaperioden, ensomheden har banket på døren til mange af os. DR Seniorklub har forsøgt at skrive nyhedsmail ud hver måned, hvor vi har husket jer på, at det er vigtigt, at vi alle skulle holde ud!! - jeg har ofte nævnt et vers fra en sang, og der er mange, som har tilkendegivet, at de var glade for denne opmuntring. TAK FOR DET.

 

Det er lykkedes bestyrelsen at få gennemført rejsen i foråret til Ærø og Fyn, hvor vi var mere end 30 deltagere. Mange trængte til at komme lidt ud i samfundet, selvom vi skulle have mundbind på i bussen, dog var det sådan, at vi trods alt godt kunne flytte lidt på mundbindet, når vi lige skulle have en morgenbitter, en fantastisk rejse, hvor vi nød busturen med Hennings Bus og Lise.

Bestyrelsen har nu planlagt en julerejse til Lübeck og Hamburg fra den 1.- 3. december med afgang fra Radiohuset kl. 07.30 og fra Lyngby kl. 08.00. Vi kører med Hennings Bus og selvom det er tidligt på dagen, er vi sikre på, at vi får en rigtig hyggelig tur med mange oplevelser. Se programmet på DR seniorkklubs hjemmeside. Bestyrelsen har sagt JA til Rigmor Westphall, som nu indgår som tilknyttet til bestyrelsen vedr. rejser. Velkommen Rigmor!

Bestyrelsen går på næste bestyrelsesmøde i gang med at planlægge forårsprogrammet for 2022. Bestyrelsen vil gøre alt for, at vi fortsat kan mødes hver torsdag! - vi vil sørge for at de aftaler, vi har måttet aflyse på grund af Coronarestriktionerne vil blive tilbudt igen.

Bestyrelsen og medlemmerne skal hjælpe hinanden med at skaffe nye medlemmer, så HUSK at fortælle dine tidligere og nuværende kolleger, at de kan melde sig ind i DR Seniorklub for kun 130,- kr. pr. år. Det er billigt!!  Vi har ingen regler om, at man skal være pensionist - alle er velkomne uanset, om de fortsat er på arbejdsmarkedet. Kravet er, at man som medlem af DR Seniorklub, skal have været ansat i Danmarks Radio - eller være samboende med/være medhjælper til et medlem.

 

DR Seniorklubs 40 års jubilæumsfest var et kæmpe brag af en fest! Alle DR medarbejdere rundt om i landet kunne, når de mandag morgen efter festen tændte for deres computer læse og se billeder fra vores fantastiske fest!

 

DR Seniorklub var heldige, vi søgte om at få et pænt tilskud til sommerpakken 2020, der blev uddelt i forbindelse med Coronaen, for at hjælpe restauranter i gang med omsætningen.

 

DR Seniorklub vil gerne have flere medlemmer. Hvordan gør vi så det, nu hvor det ikke længere er almindeligt at blive hængende i DR, indtil man går på pension. Bestyrelsen vil arbejde på at få flere medlemmer, det kan vi forhåbentligt få ved at drøfte Events i samarbejde med de faglige organisationer i DR. 

Har I som medlemmer nogle gode ideer, så kom endelig frem med dem til bestyrelsen. Vi vil også fremover samarbejde med DR Seniorklub Århus. Husk at medlemmer fra Århus kan få tilskud til at komme til København og deltage i vores arrangementer i DR Seniorklub.

 

Vi vil fortsat give jer nuværende medlemmer nogle hyggelige timer i DR seniorklub; vi begyndte, da vi fejrede vores jubilæumsfest den 19. august. Vi håber I fik en god oplevelse af denne fest. Jeg vil endnu en gang takke festudvalget og bestyrelsen for at et 40 års jubilæumsarrangement kunne afholdes TAK!

Det har ikke været helt nemt at skrive beretningen i år 2021, da vi har haft så mange nedlukninger og restriktioner.
Bestyrelsen og de tilknyttede er en homogen bestyrelse. TAK til jer alle både i bestyrelsen og til jer medlemmer af DR seniorklub.
Med disse ord vil jeg stille beretningen til behandling på generalforsamlingen 2021.

Dirigenten spurgte, om der var nogle kommentarer til formandens beretning. Det syntes ikke at være tilfældet, så formandens beretning blev godkendt.

 

 4.

Fremlæggelse af regnskab ved Henriette Holst.

Henriette gennemgik det uddelte regnskab.

Der var et spørgsmål fra salen om, hvormange medlemmer vi er i DR seniorklub. Henriette oplyste, at vi er ca. 400 medlemmer, og at der stadig er 60 medlemmer, som ikke har betalt. Bestyrelsen vil tage fat på dette på førstkommende bestyrelsesmøde.

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

Det blev vedtaget, at kontingentet på 130,- kr. om året er uændret.

 

6. Indkomne forslag.

Mobile pay blev foreslået. Det blev diskuteret, og bestyrelsen bakker op om dette og vil gå i gang med finde ud af, hvordan vi løser det. Vi indkøber muligvis en ekstra telefon.

 

7. Valg til bestyrelsen.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen genopstiller.

Bestyrelsen blev genvalgt.

 

8. Evt.

Ulla Knudsen, som har arbejdet i DR symfoniorkester, og som nu er i bestyrelsen af Venneforeningen for DR kor og orkester opfordrede til, at man melder sig ind for 250, kr. om året som pensionist.  Se venligst hjemmesiden DRvenneforeningen.dk

Der kom et spørgsmål fra salen, om hvor mange medlemmer foreningen har. Ulla svarede ca. 400 medlemmer. Formanden takkede Ulla for informationen.

 

Vibeke Reenberg gjorde opmærksom på, at programmet for Juleturen til Lübeck og Hamburg 1.- 3. december ligger på bordet.

 

 Underskrifter