HenningOpera21. august 2018

I anledning af sin 60 års fødselsdag 29. april (ung mand!) -  lige hjemkommet aftenen før fra Bornholmsturen med vores svenske venner - havde Henning indbudt DR Seniorklubs medlemmer til frokost de luxe ved Operaen, lige ud til kajkanten med udsigt til Amailienborg, Marmorkirken og de gamle pakhuse. Vejret var flot, forplejningen i top - alt var godt, som vores gamle formand ville have sagt.
Formand Henrik holdt en lille tale for fødselaren og overrakte en pæn gavecheck fra DR Seniorklubs medlemmer.
En fantastisk flot dag i enhver henseende.

Henning har bedt om at han her på hjemmesiden kommer til orde med  
"Tusind tak for gaven og det store fremmøde!"

Se flere af Ole Sørensens billeder fra dagen her
Tekst: Engell