ClausenSå fik DR seniorklub atter besøg af hr. Clausen tidligere adjudant hos Dronningen. Emnet i dag var "Overgangen fra livet til efterlivet i Det Gamle Egypten".

Den oldegyptiske dødetro fokuserede i meget høj grad på genfødsel i det hinsidige og en samtidig bevarelse af kroppens og intellektets evner. Derfor var det nødvendigt at bevare det jordiske legeme så uforandret som muligt. Den gamle egypter havde en sjæl, der bestod af seks forskellige elementer, men hvoraf kun de 3 har relevans for foredraget i dag.

De 3 elementer af sjælen der var tale om hed "Ka", "Ba" og "Ankh". Det er svært at forklare med få ord, hvorledes de 3 sjæledele bedst defineres, men "Ba" kan betegnes som fantasien og evnen til at forestille sig noget. "Ka" er alt det vi lærer livet igennem - vores viden og færdigheder, mens "Ankh" er selve livskraften.

Den gamle egypter dør ikke den død vi kender, men når sjælen ved det jordiske livs afslutning forlader ham, skyldes det alene, at sjælens forskellige elementer ikke kan opholde sig i den "afdødes" krop, mens mumificeringen og balsameringen finder sted. Mumificeringen består i, at kroppen udtørres med natrium, og under den efterfølgende balsamering, vikles kroppen ind i bandage, så kroppens form nogenlunde bevares. Hele processen varer 70 dage. Sjælende opholder sig i de 70 dage hos guden Anubis, der er gud for balsameringen og vogter af de evige boliger - dvs. grave - på Nilens Vestbred. Når den afsjælede krop er færdigbalsameret vender sjælene tilbage til kroppen, og den mumificerede og balsamerede egypter får derved alle sine sanser og legemlige funktioner tilbage.

Et utroligt spændende foredrag hvor vi fik indblik i "Overgangen fra livet til efterlivet" i Det Gamle Egypten.

Referent June

Foto Flemming