Aarhus, 22. februar 2022

Kære medlem.

Det er nu blevet tid til at forny dit medlemskab i Seniorklubben. Kontingentet er fortsat 150,00 kr., som bedes overført til klubbens konto:

Reg.nr. 6181 konto nr. 0001317415 - senest søndag den 13. marts 2022.

Husk evt. at skrive navn i ”Besked til modtager” feltet. Det er dog også muligt at betale kontant til kassereren.

Coronasituationen har gjort at indkaldelsen til generalforsamlingen, der I henhold til klubbens vedtægter normalt skal finde sted i februar, er blevet udskudt til marts, da intet i de sidste par år været normalt. Derfor afholdes der

 

                               ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i mødelokalet ”Vesterhavet”, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

torsdag den 17. marts 2022 kl. 13:00

Dagsorden:                    1. Valg af dirigent

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Bestyrelsens beretning v/formanden
  3. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
  4. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

    På valg er: Bjarne Jespersen (modtager genvalg som formand)                  

                                                                               Arne Abrahamsen (modtager genvalg som best.medlem)

                                                                                  Jørgen Lauritsen (modtager genvalg som best.medlem)

                                                                               Lotte Knopp (modtager genvalg som suppleant)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Indkomne forslag
  3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Bjarne Jespersen, i hænde, pr. e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest onsdag den 9. marts 2022 kl. 18:00.   

Efter generalforsamlingen serverer klubben kaffe og kage.

VIGTIGT: Husk at oplyse Leif Larsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail.

Kontingentet bedes indbetalt senest søndag den 13. marts 2022, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

   

                                                                                             

Der kræves fortsat tilmelding til alle arrangementer

i Seniorklubben.­

Det er dels af hensyn til receptionens udstedelse af adgangsbevis til at sætte på tøjet,

men også i forbindelse med kaffe/kagebestilling i kantinen.

Tilmelding skal ske til kassereren Leif Larsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen