Sprogbrugen ændre sig

En god DR-pensionistdame skrev forleden til mig, at hun var glad for, at hun ikke var ansat i DR i dag.

 

Ja, for de gentagne fyringsrunder må gøre det ret rædselsfuldt i det daglige.

Fyring?

For omkring 40 år siden interviewede jeg den daværende arbejdsminister, Erling Dinesen, og spurgte om den plan, han havde fremlagt, ikke ville betyde, at der skulle fyres folk på arbejdspladserne.

Hold da op. Kors hvilken forargelse. Mine foresatte og nogle kolleger troede, jeg var blevet vanvittig.

Det hedder da at blive afskediget, blev jeg belært om.

Sludder, sagde jeg. Kan I forestille jer en arbejdsmand, der kommer hjem og siger til konen: Jeg er blevet afskediget!

Men i dag fyrer de løs. Som de er sindet til.

Som det hed engang i At Tænke Sig: Bladene falder. Fyringen er begyndt.

Johs.